com_content
kancelaria-komorniczaKOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RADOMIU

mgr JANUSZ POZNAŃSKI


KANCELARIA KOMORNICZA W RADOMIU

ul. Żeromskiego 93, 26-600 Radom

tel/fax: 48 360 13 63

email: radom1@komornik.pl

Nip: 796-007-81-57

Regon: 672913929


Godziny otwarcia:

pon 8-16
wt-pt 7:30-15:30

Przyjęcia interesantów:

czw 8-15

Żródła prawa

Katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zawiera art. 87, który wymienia następujące żródła prawa:

- Konstytucja
- ustawy
- ratyfikowane umowy międzynarodowe
- rozporządzenia (wydane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania)
- akty prawa miejscowego (wydane na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, obowiązują wyłącznie na terenie organów które je ustanowiły)

Na gruncie konstytucji nie ma żadnej wzmianki, która dotyczyłaby bezpośrednio komornika sądowego lub postępowania egzekucyjnego. Podmioty postępowania jak i samo postępowanie egzekucyjne jest przedmiotem regulacji ustawowej oraz aktów wykonawczych do ustaw - rozporządzeń.

Jednakże wskazać należy te przepisy Konstytucji, które w sposób pośredni dotyczą postępowania egzekucyjnego. Zasygnalizować należy, że część przepisów Konstytucji dot. praw i wolności osobistych jest ograniczona przez przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego - w myśl art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Ratyfikowane umowy międzynarodowe przeważnie dotyczą możliwości przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego poza granicami Reczpospolitej Polskiej i dotyczą w większości świadczeń o charakterze alimentacyjnym.

Administrator strony dokłada starań by zamieszczony wykaz odnośników do aktów prawnych w zakresie ustaw i rozporządzeń był zupełny i obejmował zakresem całe postępowanie egzekucyjne, co ograniczy zakres poszukiwań normy prawnej dot. postępowania egzekucyjnego.
 
licytacje-nieruchomosci licytacje-ruchomosci